• Български държавни ценни книжа вече се търгуват на борсата

  Български държавни ценни книжа вече се търгуват на борсата

  През Българската фондова база се търгуват общо 20 емисии български държавни книжа от днес. Сделките ще са без такси и комисионни до 30 септември 2018г. Общият номинал на книжата е 5,5млрд.лв. и ги превръща в най-големия емитент на БФБ.

  Български държавни ценни книжа вече се търгуват на борсата

  По този проект е работено над 20 години, за да се стигне до днешните събития, които ще влязат със сигурност в историята. Търгуването на държавни ценни книжа е един от най-важните фактори за развитието на пазара. Надеждите са българските ДЦК да получат висока ликвидност на борсата.

  Търгуването на държавни ценни книжа със сигурност ще окаже ефект върху пазара. Очаква се стесняване на спредовете, на които се търгува държавният дълг, а това от своя страна би могло да довело повече инвеститори -  и местни и чужди. Така капиталовият пазар би могъл да се популяризира добре. 

  Преди голямата финансова криза, през 2007-2008г., България е имала около 65% участие на чужди инвеститори на пазара, а сега те са в пъти по-малко. За един устойчив капиталов пазар са наобходими инвеститори, затова  очакванията са този проект да ги върне обратно.

  Проектът е важен, защото по този начин се определя реална и справедлива стойност на държавните облигации, които се държат в портфейлите и са предлагани като обезпечения по  сделки.

  Инвестицията в български държавни ценни книжа е добра, защото е с много нисък риск, защото все пак това са дългови инструменти, които са издадени и гарантирани от Република България. Друго предимство е, че когато се вложи капитал в ДЦК, може да се получава фиксиран регулярен доход, който се изплаща от правителството. Освен това, тези инвестиции имат висока ликвидност, както и може да се печели от лихви и разлики в цените. А доходите от лихвите и капиталовата печалба от българските ДЦК са освободени от данък за физически лица в ЕС.

  инвестиция фондова борса държавни ценни книжа ликвидност капиталов пазар

  Оценка на новината

  0