• Сирма Груп Холдинг отчита 149% ръст на приходите от продажби

  Сирма Груп Холдинг отчита 149% ръст на приходите от продажби

  В края на октомври Сирма Груп Холдинг оповести индивидуалните резултати от дейността на Групата за третото тримесечие на годината.

  Сирма Груп Холдинг отчита 149% ръст на приходите от продажби

  В края на октомври Сирма Груп Холдинг оповести индивидуалните резултати от дейността на Групата за третото тримесечие на годината. От 01.07.2017 холдингът започна изпълнението на своята обновена стратегия с амбициозни цели в следващите няколко години. Акциите на дружеството вече са включени в индекса SOFIX от 14.09.2017, където Сирма Груп Холдинг е единственото технологично дружество. През септември  приключи първото изплащане на дивидент на Сирма Груп Холдинг след успешното първично публично предлагане.

  За първите девет месеца на тази година, общият брой на акционерите на Сирма Груп е нараснал със 93. Така инвеститорите вече са 970 като достига до 970 инвеститори, от които 54 са корпоративни и 916 са физически лица. Индивидуалните приходи от продажби нарастват със 149% и достигат 2.289 хиляди лева. Показателят EBITDA също отбелязва сериозен ръст от 153,23% спрямо същия период на миналата година, като достига 1.684 хиляди лева към края на септември. Тези покачвания водят до внушителното увеличаване на „нетната печалба“ с 283,52%, която към 30.09.2017 достига 1.396 хиляди лева. Отличните резултати за деветмесечието са в синхрон с обновените стратегически цели, които Сирма Груп Холдинг изпълнява. Подробните отчети и съпътстващите ги документи са достъпни на сайта на дружеството.

  инвеститори Сирма Груп Холдинг Sofix акционери технологично дружество EBITDA

  Оценка на новината

  0