• САЩ продължават да увеличават запасите си от петрол

  САЩ продължават да увеличават запасите си от петрол

  Запасите на суровината в САЩ запазват тенденцията да нарастват

  САЩ продължават да увеличават запасите си от петрол

  През изминалата седмица запазите от петрол в САЩ са се увеличили с 2408 хил. барела – до 425,906 млн.барела. Данните са от седмичния отчет на Министерство на енергетиката на страната. Внего още се посочва, че запасите от бензин са намаляли със 788 хил. барела – до 251,029 млн. барела. Запазите от дестилати също отчитат понижение с 559 хил.барела, като достигат до 137,426 млн.барела.

  Донякъде сегашните резултати се припокриват с очакванията на експертите. Те са очаквали  увеличение на запасите от петрол с 3000 хил.барела, ръст на запасите от бензин с 1500 хил.барела и понижение на запасите от дестилати с 1000 хил.бареля.

  бизнес новини петрол форекс САЩ Увеличение запаси бензин дестилати

  Оценка на новината

  5.00