• Минималната заплата ще се формира по нов начин

  Минималната заплата ще се формира по нов начин

  Правителството има нова концепция за формирането на минималната заплата у нас.

  Минималната заплата ще се формира по нов начин

  Правителството има нова концепция за формирането на минималната заплата у нас. Тя ще се определя от социиално-икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт (БВП) и др.

  Ратифицирането на Конвенция №131 на Международната организация на труда (МОТ), се осигурява баланс и предвидимост в ръста на минималната работна заплата, както и прозрачен механизъм за нейното формиране.

  Клюово в новия законопроект, е че веднъж определена минималната работна заплата за страната периодично да се актуализира в съответствие с измененията в разходите за живот и другите икономически условия.

  Работодателите няма да могат да сключват договори, в които възнаграждението за служителя е по ниско от размера на минималната работна заплата

  заплата финанси инфлация минимална работна заплата в България Разходи

  Оценка на новината

  0