• Експертите отчитат големия потенциал на Централна и Източна Европа

  Експертите отчитат големия потенциал на Централна и Източна Европа

  Добрите възможности за инвестиции се дължат на факта, че регионът е главен бенефициент от европейските фондове

  Експертите отчитат големия потенциал на Централна и Източна Европа

  Според специалистите потенциалът, който притежават страните от Централна и Източна Европа е доста голям, тъй като те продължават да растат с изпреварващи темпове спрямо развита Европа. Същевременно въпреки поскъпването оценъчните съотношения остават ниски - както в исторически план, така и спрямо другите пазари.

  Анализите също показват, че страните от Източна Европа отчитат двойно по-висок ръст на икономиката спрямо развита Европа. За периода 2006 – 2016 г. ръстът средногодишно възлиза на 3,9% при 0,9% за еврозоната. Разходите за труд остават на много ниски нива в сравнение с развита Европа,  което е предпоставка все повече компании местят производствата си в региона.

  Това от своя страна води до намаляване на нивата на безработица, както и на повишение на възнагражденията. Това е и предпоставка за силния ръст в личното потребление. В същото време регионът е главен бенефициент от европейските фондове, което допълнително подкрепя инвестиционната активност.

  бизнес новини ръст икономика ЦИЕ потенциал

  Оценка на новината

  5.00