• Пазарът на имоти в България забавя темповете през първото полугодие

  Пазарът на имоти в България забавя темповете през първото полугодие

  Пазарът на имоти в България продължава да забавя темповете. Броят на сделките общо за страната отбелязва спад през второто тримесечие спрямо второто тримесечие на 2016 г. и за полугодието спрямо първата половина на 2016 г.

  Пазарът на имоти в България забавя темповете през първото полугодие

  Пазарът на имоти в България продължава да забавя темповете. Броят на сделките общо за страната отбелязва спад през второто тримесечие спрямо второто тримесечие на 2016 г. и за полугодието спрямо първата половина на 2016 г.

  От една страна намалението се дължи на забавянето на ръста на сделките в най-големите градове. При експлозивното възстановяване на пазара преди повече от две години резките ръстове в големите градове компенсираха неактивните по-малки пазари в страната, като се превърнаха в двигател на целия имотен сектор.

  Със забавянето на големите пазари обаче картината се променя и неактивните малки населени места отново заемат по-видим дял. 

  Други фактори, които оказват влияние върху данните, са продължаващите сделки за имоти в строеж, които не се отчитат никъде до окончателното им изповядване, както и забавящата се активност на купувачите. Хората, които отлагаха покупката на жилище заради кризата, вече придобиха имот, парите на вложителите от КТБ са също оползотворени и вложени. Остават младите семейства/домакинства и някои инвеститори, които търсят алтернатива на депозитите. Делът на депозитите в банките обаче, с които би могло да се направи такава инвестиция, не са кой знае колко.

  Същевременно обаче при ипотеките продължават да се отчитат силни ръстове, което е индикация за силна активност по рефинансиране заради по-изгодните лихвени нива в момента и предвид вероятността лихвите да започнат да растат след края на тази година.

  Голямата картина

  Общият брой сделки, отчетени от Агенцията по вписванията, за второто тримесечие е 54 613. Това е с 47% повече спрямо обичайно неактивното първо тримесечие, но с 2,8% по-малко спрямо второто тримесечие на 2016 г.

  За първата половина на годината сделките достигат 93 674, което е с 5,5% по-малко спрямо същия период на миналата година.

  Същевременно изтеглените ипотеки за периода април-юни са 16 816 и се увеличават с почти 39% спрямо първото тримесечие. На годишна база ръстът достига 30,8%.

  За полугодието общият брой на ипотеките е малко под 28 900, което е с 29% повече спрямо първата половина на миналата година.

  В столицата София броят на сделките през второто тримесечие достига 7 442 и нараства с 48% за тримесечието и с почти 9% на годишна база. Броят на сделките за полугодието е 12 465, като се увеличава с 4% спрямо първата половина на 2016 г.

  При ипотеките, отпуснати в София град, ръстът за тримесечието е 45,75%, а на годишна база – 31%.

  В Пловдив сделките за периода април-юни са малко над 4 хил-, като се увеличават с малко под 35% за тримесечието и с почти 8% на годишна база. За полугодието обаче се вижда, че сделките намаляват с почти 6%.

  При ипотеките ръстът за тримесечието достига 36%, а на годишна база – 24%. За първата половина на годината отпуснатите ипотеки се увеличават с 29% на спрямо първото полугодие на 2016 г.

  Във Варна броят на сделките през второто тримесечие се увеличава с над 46% спрямо първото и с почти 6% спрямо второто тримесечие на 2016 г. За периода януари-юни спрямо същия период на миналата година увеличението е 3,2%.

  При отпуснатите ипотеки през второто тримесечие се отчита ръст от 44% спрямо първото, а на годишна база увеличението достига 36,6%. За полугодието се отчита повишение от 32%.

  В Бургас през второто тримесечие броят на сделките е 1 640, като се увеличава с над 50% за тримесечието и с 10,4% на годишна база. За първата половина на годината обаче се отчита намаление от 5,6%.

  При ипотеките ръстът спрямо първото тримесечие е почти 26%, а на годишна база достига 22%. За полугодието увеличението е също почти 22%.

  Източник: Investor.bg

  имоти в България цени на имоти пазар на имоти

  Оценка на новината

  0