• Варна ще разполага с индустриално-технологичен парк

  Варна ще разполага с индустриално-технологичен парк

  Индустриалната зона ще се развива под ръководството на новоучредено дружество

  Варна ще разполага с индустриално-технологичен парк

  Във Варна ще бъде построен индустриално-технологичен парк. Това са решили общинските съветници на града.

  Местните депутати са подкрепили учредяването на акционерно дружество, чиито едноличен собственик се предвижда да бъде общината. Националната компания "Индустриални зони" също може да се присъедини към него на по-късен етап.

  Община Варна ще участва с апорт на имот от близо 42 700 квадратни метра в новоучреденото дакционерно дружество, намиращ се на Островната зона.

  "Индустриално-технологичен парк Варна" ще разполага с капитал възлизащ на 2 332 150 лева. В предмета му дейност ще се включват изграждането и развитието на индустриални зони, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

   

  имоти Варна бизнес новин индустриално-технологичен парк

  Оценка на новината

  5.00