• Правителството предоставя безвъзмездно управление на имоти на НКЖИ

  Правителството предоставя безвъзмездно управление на имоти на НКЖИ

  Властите дават възможност на НКЖИ да управлява държавни имоти

  Правителството предоставя безвъзмездно управление на имоти на НКЖИ

  От правителствената информационна служба оповестиха, че правителството предоставя управлението на държавни имоти на НКЖИ. Сред тях са землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров, община Петрич.

  До момента имотите са били собственост на "Агенция пътна инфраструктура", заради изграждането на автомагистрала "Струма" и съпътстващата я железопътна линия "София-Кулата". След като новото трасе на жп линията влиза в експлоатация, следва съоръженията и земята, върху която са изградени,да бъдат управлявани вече от НКЖИ.

  Друго решение на правителството пък разрешава безсрочен сервитут върху поземлен имот в полза на „Група технология на металите - Ангел Балевски холдинг“ АД. Площта на въпросния имот е 159 кв. м и се намира в горска територия в землището на с. Мърчаево, Столична община. Правото на ползване се учредява, въз основа на одобрен и влязал е сила устройствен план, одобрен с решение на Столичния общински съвет, койтое за изграждане и обслужване на подземен електрически кабел в местността „Въртен камък“.

  Властите отчуждават и части от поземлени имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Дъждино, с цел изграждане на участък от обходния път на Кърджали. Именно той е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа и е част от трансевропейски коридор №9.

   

  бизнес новини управление имоти нкжи отчуждаване

  Оценка на новината

  5.00