• На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт”

  На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт”

  Организирацията е благодарение на финансова институция СИС Кредит, официален посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“, в партньорство с Reach for Change, Move.bg и “Заслушай се!”

  На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт”

  Първият етап на инициативата завършва на 28 юни, четвъртък, с дискусия на тема “Повишаване на финансовата и бизнес грамотност на предприемачите у нас” в SOHO Sofia от 18:00 часа.

  Поканени да се включат са няколко конкретни групи от обществото, а именно социални предприемачи, хора с увреждания и незаети младежи до 29-годишна възраст.

  Опитът на организаторите сочи, че целевите групи не са достатъчно информирани и подготвени за успешен старт на бизнес идеята си. Подбудата е те да бъдат детайлно запознати с рисковете и възможностите на бизнес средата. Изграждането на доверие в експертните институции и организации е основополагащо за устойчивото развитие на предприемачеството у нас.

  В рамките на месец юни ще бъдат разпространени информационни материали с финансови и бизнес термини, практически съвети и примери за добри практики, посредством различните комуникационни канали на ключови неправителствени организации: Reach for Change, Move.bg, Заслушай се!, Synergia, SOS Предприемачи, Национален Младежки Форум и BCause. На 28 юни организаторите SIS CREDIT и партньорите от неправителствения сектор ще споделят опита си по изготвянето на бизнес план и конкретни финансови съвети към заинтеросваните предприемачи, поканени да вземат участие в събитието в SOHO SOFIA от 18:00 часа.
  За организаторите:

  SIS Кредит е една от водещите миркофинансиращи институции в България, член на  European Microfinancenetwork и Microfinance centre. Компанията е под надзора на Българска Народна Банка и е сред малкото небанкови финансови институции с международен институционален рейтинг BB- (с перспектива за развитие стабилна). SIS Кредит е сред първите европейски институции, подписали Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микро кредити, утвърден от Европейската комисия.

  Благодарение на своя добър опит и изградени механизми за сигурно кредитиране, компанията ще насочи повече усилия в споделянето на полезни съвети за предварителна финансова подготовка, която да улесни предприемачите. Статистиката сочи, че повечето хора нямат доверие в кредитния сектор поради лош опит и  липса на достъпна информация. От друга страна, непознаването и подценяването на някои важни детайли, свързани с документализирането на дейността и предварителното й планиране, пречи в изграждането на добра връзка и доверие с клиента.

  Проектът “Летящ старт” е чудесна възможност да се обърне внимание на трудностите, с които се сблъскват изброените целеви групи, като се предоставят конкретни съвети и подробни инструкции как те да подготвят добре своя бизнес план.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00