• Бизнесът получава нови финансови стимули да наема работници

  Бизнесът получава нови финансови стимули да наема работници

  Работодателите ще могат да кандидатстват по две нови насърчителни мерки за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда.

  Бизнесът получава нови финансови стимули да наема работници

  Работодателите ще могат да кандидатстват по две нови насърчителни мерки за заетост на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда. Общият бюджет по тях е 619 200 лв., уточниха за "Капитал" от Агенцията по заетостта. Заявки се подават до 21 юли 2017 г. чрез бюрата по труда в страната.

  Участници и преференции

  Субсидии ще се предоставят от държавата при осигуряване на работа на безработни лица, както и на хора с увреждания. Изискването към безработните е да са били записани в бюрото по труда не по-малко от шест месеца или да са на възраст до 24 или над 50 години, или да са с основно и с по-ниско образование. Лицата с трайни увреждания също трябва да са регистрирани в бюрата по труда.

  С предоставяните чрез Агенцията по заетостта средства се покриват до 50% от разходите за заплати и осигуровки за сметка на работодателя за безработните лица и до 75% - за хората с увреждания. Работодателите сами ще преценяват каква да е продължителността на трудовите договори с наетите лица, като тя не може да е по-малка от 3 месеца. Максималният срок за финансиране на работните места от държавата е 12 месеца.

  Преференциите са по линия на Закона за насърчаване на заетостта и се предоставят под формата на държавна помощ. За тях могат да кандидатстват работодатели от всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработка и търговия на селскостопански продукти или със закриването на въглищни мини, както и осъществяващи износ на стоки или дейности, реализирани с условие за използване на местни стоки за сметка на вносни.

  Двете нови мерки започват в активния летен сезон и са подходящи за работодатели, търсещи работна сила за производство на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури, уточняват от Агенцията по заетостта. До този момент работните места в тези сектори не можеха да получат финансиране чрез другите програми и мерки на агенцията заради ограничения в прилагането на схемите за минимална помощ.

  Други актуални мерки

  В момента е актуална схемата "Ваучери за заети лица" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Приемът на заявления по нея започна на 15 юни. Право да кандидатстват имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Желаещите имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици или дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

  Към 30 юни подадените заявления за включване в обучения с ваучери са 20 809. От тях 9705 заявления са подадени по електронен път, съобщават от Агенцията по заетостта. Приемът ще бъде преустановен при достигане на определения финансов ресурс по проекта, който е 50 млн. лв. Очакванията са, че с планираните средства 54 хил. заети лица ще могат да повишат своята квалификация.

  бизнес курсове работни места финансови стимули

  Оценка на новината

  0