• Българските заводи на Sisecam са увеличили продажбите си с 22%

  Българските заводи на Sisecam са увеличили продажбите си с 22%

  С повече от една пета са увеличили продажбите си заводите на турския производител на стъкло Sisecam в Търговище през 2016 г.

  Българските заводи на Sisecam са увеличили продажбите си с 22%

  С повече от една пета са увеличили продажбите си заводите на турския производител на стъкло Sisecam в Търговище през 2016 г. Ръстът идва, след като от началото на миналата година дейността беше разделена на три компании, всяка от които пое производството на различни видове продукти - плоско, домакинско и автомобилно стъкло. През 2015 г. предприятието приключи и голяма инвестиционна програма, с което добави нови производствени мощности. Печалбата общо на "Тракия глас", "Пашабахче" и "Шишеджам аутомотив" е нараснала повече от два пъти и половина през миналата година. Преките собственици и на трите дружества, които са част от турската група, са решили дивиденти да не бъдат изплащани.

  Резултати

  Общите приходи от продажби на трите компании са достигнали 538.9 млн. лв. през 2016 г. Това е ръст от 21.5% спрямо резултата за предходната година, когато цялото производство в Търговище беше съсредоточено в "Тракия глас България". От началото на миналата година от нея бяха отделени активи и прехвърлени в нови дружества. В "Тракия глас" остана производството на плоско стъкло, "Пашабахче България" пое домакинското стъкло, а към "Шишеджам аутомотив България" минаха автомобилните и обработените стъкла. Тъй като финансовите данни за пръв път излизат отделно за трите компании, не може да се направи сравнение как се изменят те на годишна база при всяко от тях. Резултатите обаче показват, че за 2016 г. най-големи са били продажбите на завода за плоско стъкло.

  Нетната печалба общо на дружествата се е увеличила със 167% през 2016 г., като сумата достига 55.8 млн. лв. Тук отново "Тракия глас" е с най-голям принос към общия резултат. Като рентабилност обаче води производството на автомобилно стъкло на "Шишеджам аутомотив" с 13.4%.

  На проведените общи събрания и на трите дружества е решено печалбите да не бъдат разпределяни като дивидент. Преки собственици на българските компании са регистрирани в Холандия фирми, но всички те са част от Sisecam Group. Резултатът на "Тракия глас" ще бъде отнесен към раздел "Неразпределена печалба". Същото се предвижда и за печалбите на новите дружества "Пашабахче" и "Шишеджам аутомотив" след заделяне на 10% във фонд "Резервен".

  Данните за работещите в трите компании показват, че през миналата година в Търговище са наети допълнително около 160 души. Така общият брой на заетите в българските дружества на Sisecam достига 2042 души.

  Развитие

  Основната причина за растящите резултати на предприятията е разширяването на производството, което приключи през 2015 г. Компанията изгради втора производствена пещ и втора производствена линия в завода за плоско стъкло, както и помощни съоръжения. Инвестицията за 300 млн. лв. е единствената в България, получила статут на приоритетен проект, срещу който държавата осигурява безвъзмездна финансова помощ под формата на отстъпен данък печалба за определен период от време. При разделянето на дейността в Търговище правата за ползване на помощта за 2016 и 2017 г. бяха разпределени между "Тракия глас" (68%) и "Пашабахче" (32%). От отчета на "Тракия глас" става ясно, че през миналата година компанията е получила малко над 3 млн. лв., с което финансирането е напълно изпълнено. "Пашабахче" има да получава от държавата 1.4 млн. лв. по приоритетния проект.

  За 2017 г. Sisecam планира да въведе в експлоатация производство на автомобилно ламинирано стъкло в "Шишеджам аутомотив", като тестовете са започнали още през миналата година. В "Пашабахче" ще бъдат приключени инвестиционни проекти за увеличаване на капацитета и автоматизация. От групата не посочват конкретни суми.

  Като цяло продажбите на трите български дружества през тази година се очаква да нараснат с 6% до 571.5 млн. лв. Увеличението обаче ще дойде главно от домакинското стъкло, докато другите две производства дори леко ще понижат резултатите си.

  Sisecam стъпи в България преди повече от десет години, когато изгради заводи за плоско и домакинско стъкло в Търговище, а по-късно инвестира и в завод за автомобилни стъкла. Турската група е един от най-големите производители в сектора в Европа. За 2016 г. продажбите й са в размер на 2.8 млрд. долара, а печалбата й достига 345 млн. долара. Sisecam има общо 44 завода в 13 държави. Към края на годината за нея работят 21 715 души.

  Sisecam

  Оценка на новината

  0