• Химимпорт АД увеличи печалбата си с 1% на годишна база

  Химимпорт АД увеличи печалбата си с 1% на годишна база

  Нетните приходи на дружеството са на стойност 1, 234 млрд.лв.

  Химимпорт АД увеличи печалбата си с 1% на годишна база

  До края на месец септември тази година нетна печалба на акционерите на "Химимпорт" АД  възлиза на 62,8 млн. лв., или с 1%  по-голяма спрямо предходната година, преди облагането с данъци получената печалба на Химимпорт АД на консолидирана база възлиза на 74,9 млн. лв. към края на месец септември 2017г.

  За периода Химимпорт отчита на консолидирана база нетни приходи на стойност 1,234 млрд. лв. Понижението с 25 млн. лв. в специализираните резерви към 30 септември 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. е  най-вече поради

  рекласификацията на АО СК Армеец  Русия от декември 2016 г. .

  От началото на годината акциите на дружеството са поскъпнали 0,6%, а през последните 12 месеца ръстът на цената им възлиза на 7,3%, при пазарна капитализация от 402,606 млн. лв.

  бизнес новини традиционни компании ръст приходи химимпорт

  Оценка на новината

  5.00