• "Монбат" предпримема мерки за стабилизиране на "Окта Лайт"

  "Монбат" предпримема мерки за стабилизиране на "Окта Лайт"

  Планът за на "Монбат" е да стабилизира капитала на "Окта Лайт", като извърши капитализиране на вземанията.

  "Монбат" предпримема мерки за стабилизиране на "Окта Лайт"

  През 2010г. "Монбат" прави инвестиция 4,7 млн. лв. в "Окта Лайт", но от през последните няколко години дружеството не се развива добре. През 2015г. то работи на загуба от 2,74 млн. лв., а през 2016г.- на загуба от 1,7 млн. лв.

  Натрупаните загуби в отчета за собствения капитал достигат 10,55 млн. лв. Нетните приходи от продажби на продукция за 2016 г. са за 3,46 млн. лв., което е повишение спрямо 2,51 млн. лв. за 2015 г.

  Посредством съобщение н БФБ-София става ясно, че от  "Монбат" АД предприемат мерки за стабилизиране на капитала на инвестицията си в "Окта Лайт" ЕАД. Това се предвижда да стане, чрез чрез капитализиране на вземанията.

  В началото на 2018г. Съветът на директорите на "Монбат" одобрява апорт на вземане на "Октагон Интернешънъл" ООД към "Окта Лайт България" ЕАД в размер общо на 11 443 944 лева придобито по договор за цесия от 12 септември 2017 г., сключен между "Монбат" като цедент и "Окта Лайт България" като длъжник. с която непарична вноска да бъде съответно увеличен капиталът на "Окта Лайт България" от 4 600 000 лв. на 16 043 944 лв., като едноличният собственик на капитала "Октагон Интернешънъл" придобие нови 11 443 944 акции от капитала на "Окта Лайт България".

   

  бизнес новини компании Монбат стабилизиране окталайт капитализиране

  Оценка на новината

  5.00