• Емисията на Сирма Груп Холдинг е включена в “Premium” сегмента на БФБ

  Емисията на Сирма Груп Холдинг е включена в “Premium” сегмента на БФБ

  До сега акциите на Сирма се търгуваха в сегмент “Standard

  Емисията на Сирма Груп Холдинг е включена в “Premium” сегмента на БФБ

  Включването на дадена емисия в сегмент Premium на БФБ е възможно при покриване на определени критерии определени от БФБ-София: ангажимент на дружеството за стриктно спазване на „Националния Кодекс за Корпоративно Управление“, регулярно и своевременно публикуване на финансовите отчети, оповестяване на финансова информация на български и английски език, минимум 25% миноритарни акционери, висок средно-месечен оборот на търговията с акциите, както и печалба от дейността.

  Решението за включването на акциите на Сирма в сегмент „Premium” влиза в сила от 03 април 2018 година. В сегмента акциите на Сирма Груп Холдинг се нареждат заедно с тези на още 6 водещи дружества на фондовата борса. Сирма е единствената ИТ компания включена в Premium сегмента.

  „Сирма Груп Холдинг“ АД е холдингова компания с 25 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. През 2015 година дружеството направи успешно IPO и се листна на Българската фондова борса, като привлече 11.4 млн. лева нов капитал. В групата работят над 400 IT професионалисти. Продукти и решения на Сирма работят в над 100 държави по света, на пет континента. Клиенти на групата са международни компании като BBC, FT, Press Association, Bloomberg, Astra Zenneca, IBM, Energous, QVI, Британския музей, Heidelberg, Canon, Bank of America и др. Компании на Сирма са разработвали многобройни проекти за правителствени организации в САЩ, Канада и Великобритания. През 2017 година акциите на дружеството бяха включени в  индекса SOFIX на БФБ-София. Сирма Груп се развива успешно, като подържа устойчив темп на годишно нарастване на приходите от 24% за последните 6 години. В началото на 2018 година, Сирма Груп оповести своята Стратегия за растеж и развитие за следващите 5 години до 2022 година, като включи и подробна информация за очаквани финансови резултати през този период.

  Сирма Груп Холдинг БФБ Premium

  Оценка на новината

  5.00