• Изпълнението на обновената стратегия на Сирма Груп дава първите си резултати

  Изпълнението на обновената стратегия на Сирма Груп дава първите си резултати

  Печалбата на акция на Сирма Груп Холдинг нараства със 68,71% през 2017 година

  Изпълнението на обновената стратегия на Сирма Груп дава първите си резултати

  На 27.04.2018 Сирма Груп Холдинг оповести своите годишни одитирани консолидирани резултати от дейността през 2017 година. Постигнатите резултати са в съответствие с оповестените очаквания.

  Постигнатите отлични резултати през изминалата 2017 година допринасят за изпълнението на  Стратегия за развитие и растеж на Сирма Груп Холдинг и поставените в стратегията цели.

  Общата стойност на консолидираните приходи от дейността за 2017 г. е BGN 52,036 милиона, което е с 25,14% повече от приходите през 2016 година. EBITDA отбелязва увеличение от 23,66% в сравнение с резултатите през 2016 година, достигайки BGN 15,363 милиона. В резултат на това Сирма Груп Холдинг отбелязва ръст 68,71% на консолидираната нетна печалба на годишна база през 2017 година, която достигна до BGN 6.190 милиона. Възвращаемостта върху собствения капитал /ROE/ също нараства значително, като отбелязва ръст от 58,61% в сравнение с миналата година и достига 5,93% през 2017 година. Маржът на нетната печалба отбелязва значителен ръст от 34,82% достигайки 11,90% през 2017. Това доведе до нарастване на „печалба на акция“ /EPS/ на Сима Груп Холдинг от BGN 0,0618 през 2016 година до BGN 0,1043 през 2017 година или ръст от 68,71%.

  Пълните одитирани консолидирани отчети за дейността на Сирма Груп през 2017 година и съпътстващи документи може да разгледате в инвестиционната секция на сайта на дружеството www.sirma.bg .

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00