• ОП „Иновации и конкурентноспособност” ще финансира 119 проекта

  ОП „Иновации и конкурентноспособност” ще финансира 119 проекта

  119 проекта на обща стойност 95 858 376 лв. са одобрени за финансиране по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г. Договорите по процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” бяха раздадени на официална церемония.

  ОП „Иновации и конкурентноспособност” ще финансира 119 проекта

  119 проекта на обща стойност 95 858 376 лв. са одобрени за финансиране по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г.
  Договорите по процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” бяха раздадени на официална церемония.

  Това е една от най-важните процедури на ОПИК и ще подпомага най-вече работещи фирми, чийто работен процес ще бъде подобрен като се внесат високи технологии и се подобри качеството на стоките и услугите.

  Близо 46% от одобрените проекти се намират в Северозападния регион на планинарите. Системата ИСУН 2020 за пръв път се прилага за извършване на оценка на проектите.
  „През тази година ще бъде обявена нова процедура по внедряване на иновации, която е предвидена в нашата индикативна работна програма. Това ще даде възможност всички малки и микро предприятия, които не са стигнали до инвестицията, но имат качествени проекти, да опитат отново.”, заяви Ивелина Пенева , главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност.   

  еврофондове OП "Иновации и конкурентноспособност" финансиране на малки предприятия подпомагане

  Оценка на новината

  0