• Иновативните компании ще получават субсидиране за реализация на идеята си

  Иновативните компании ще получават субсидиране за реализация на идеята си

  Програмата за подкрепа на внедряването на иновации в предприятията ще финансира повече компании. В резервния списък на програмата влязоха 35 компании, които получиха добра оценка на проектите си.

  Иновативните компании ще получават субсидиране за реализация на идеята си

  Програмата за подкрепа на внедряването на иновации в предприятията ще финансира повече компании. В резервния списък на програмата влязоха 35 компании, които получиха добра оценка на проектите си. Стана ясно, че те също ще получат финансиране за реализиране на идеите си.

  По програмата бяха оценени общо 532 проектни предложения в четири области. До момента сключените договори са 116, като общата им стойност е 94 млн. лв. Допълнителното финансиране ще бъде насочено към микро и малки предприятия.

  Целта на програмата е намаляване на дисбаланса между различните региони на страната. Това е възможно като бъдат подкрепени предприятия, носещи добавена стойност и нови работни места.

  Програмата финансира компании, които искат да внедрят високи технологии в своето производство, за да предоставят по-високо качество на стоките и услугите.

  Най-много проекти са кандидатствали в категория „Мехатроника и чисти технологии“ и в „Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии“. Много от сключените до момента договори предвиждат действие в Северозападния регион.

  иновации създаване на иновации иновативни идеи иновативни проекти субсидиране на малки предприятия

  Оценка на новината

  5.00