• Българските предприемачи ще бъдат финансирани с още 200 млн. лв. от COSME

  Българските предприемачи ще бъдат финансирани с още 200 млн. лв. от COSME

  СИБАНК и Европейският инвестиционен фонд подписаха нов договор по програмата COSME

  Българските предприемачи ще бъдат финансирани с още 200 млн. лв. от COSME

  СИБАНК и Европейският инвестиционен фонд подписаха нов договор по програмата COSME. В следствие бизнесът в България ще получи още 200 млн. лв. финансиране при по-облекчени условия. Програмата е финансирана от  Европейски фонд за стратегически инвестиции.

  Заедно с новия договор общата сума в портфейла на СИБАНК по тази програма е 400 млн. лв. Този договор е продължение на подписаното гаранционно споразумение по програмата между двете институции през 2015г.

  СИБАНК ще има възможност да предостави нови 200 млн. лв. под формата на кредити и банкови гаранции на малки и средни предприятия в България. Условията по кредитите са много облекчени.
  COSME позволява да се намали изискването за обезпечение към кредитопоискателите.

  COSME е програма за конкурентоспособност на малки и средни предприятия в Европа. Тя ще приключи през 2020г., а дотогава единствената й цел ще бъде да стимулира развитието на бизнеса.
  За около година програмата COSME е финансирала над 1000 сделки на МСП, като общата сума е близо 200 млн. лв.

  малки и средни предприятия СИБАНК COSME програма за финансиране ЕФСИ

  Оценка на новината

  5.00