• 70 млн. лева в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас

  70 млн. лева в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас

  Парите ще бъдат финансирани от Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г”.

  70 млн. лева в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас

  Почти 70 млн. лева ще бъдат пренасочени в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас, който бе пряко засегнат от икономическата криза заради пандемията от COVID-19.

  Парите ще бъдат финансирани от Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г”. Това стана ясно след решение на Министерският съвет за изменение на ОПОС.

  С одобреното изменение на програмата 69 853 000 лв. се пренасочват към оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, от които 49,5 млн. лв. по линия на ЕФРР и 20,4 млн. лв. по линия на КФ.

  Пренасочването е взето съгласно решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19.

  Околна среда 2014 – 2020 г,” (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз и държавния бюджет.

   

  Covid-19 малкия и среден бизнес Европейския съюз държавн бюджет

  Оценка на новината

  0