• Община Плевен ще се сдобие с високотехнологично оборудване

  Община Плевен ще се сдобие с високотехнологично оборудване

  В Плевен ще бъде осигурено високотехнологично оборудване за общинско дружество

  Община Плевен ще се сдобие с високотехнологично оборудване

  Общинското дружество "Инжстрой" в Плевен ще сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за купуване на високотехнологично оборудване, съобщиха от общината.
  Проектът на предприятието е получил одобрение по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" за 1,082 млн. лв.- половината от необходимите средства. Общинският съвет е решил също да подкрепи проекта, за да бъдат осигурени останалите пари.
  Целта е в Плевен да бъде доставена най-съвременна инсталация за производство на асфалтови смеси. Сега местното предприятие притежава морално и физически остарял асфалтосмесител, поради което често се закъснява при изпълнение на възложените от общината ремонти. Новата машина ще гарантира високо качество на работа, четири пъти по-висока производителност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция. Ще се сведат до минимум вредните емисии в атмосферата, което ще подобри и конкурентоспособността на общинското дружество, посочват от община Плевен.

  бизнес новини Оперативна програма Общество плевен високотехнологично оборудване

  Оценка на новината

  5.00