• МОН отпуска повече средства на гимназиите обучаващи по професии с недостиг на кадри

  МОН отпуска повече средства на гимназиите обучаващи по професии с недостиг на кадри

  Предвижда се през 2018г. от МОН да отпускат по-голямо финансиране на гимназии, които обучават по професии, с бъдещ недостиг на кадри

  МОН отпуска повече средства на гимназиите обучаващи по професии с недостиг на кадри

  От МОН предстои да изготвят списък на професиите, в които се очаква бъдещ недостиг на кадри и спрямо него, да се отпускат повече средства за гимназиите, в които се осъществява обучение по тези професии.
  Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отбелязва, че за важните за икономиката на страната и регионалната икономика ,специалности ще се утвърждават дори и маломерни паралелки.
  Друг важен въпрос, който коментира той бе този за тежестта на ученическите раници. Единият вариант за справяне с проблема е учебниците да бъдат разделени на части, като те бъдат печатани при пълноцветен печат на обемна хартия, която е по-лека. Друга мярка, която предстои да влезе в сила е разработването на програмата за закупуване на шкафчета в училищата.
  Предстои и обсъждане на изготвянето на седмичното учебно разписание за втория учебен срок, като се предвижда въвеждането на т. нар. блокова структура - последователно провеждане на учебните часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден.
  Благодарение на новият механизъм по разпределение на средствата се насочват повече средства към по-малките училища и детски градини в отдалечените и слабо населени райони.

   

  бизнес новини бюджет МОН Общество средства

  Оценка на новината

  5.00