• Община Добрич разработва инвестиционна пограма, която надхвърля 3 351 000 лева

  Община Добрич разработва инвестиционна пограма, която надхвърля 3 351 000 лева

  Добричката община предвижда инвестиционната й програма за тази година да надвиши 3 351 000 лв.

  Община Добрич разработва инвестиционна пограма, която надхвърля 3 351 000 лева

  Общината вече е предвидила как ще бъдат разпределени средствата  по програмата.Сред обектите, в които ще бъдат вложени най-много средства, е язовир "Смолница-2", чиято стена е в тежко състояние и трябва да се реконструира. Повече от 220 000 лева са осигурени за ремонт на изпускателя, за да започне изграждането на отводнителен канал след язовирната стена, както и за отчуждаването на имоти на тази територия, е записано в програмата. С възстановяването на язовирната стена и изграждането на канала ще се осигури безпрепятствено намаляване на нивото и отвеждане на водата към близката река.
  Около 30 000 лева ще бъдат вложени и за изготвяне на проект за удълбочаване на преливника и за самите строителни работи на язовир "Алцек", се предвижда още в инвестиционната програма.
  През годината се планират и ремонти на редица обществени сгради - училища, детски градини, читалища, кметства, както и на уличната мрежа в селата. 

   

  бизнес новини програма инвестиция Общество община Добрич община

  Оценка на новината

  5.00