• НСИ: През 2017г. коефициентът на безработица е бил 6,2%

  НСИ: През 2017г. коефициентът на безработица е бил 6,2%

  Коефициентът на безработица през изминалата година намалява с 1.4 процентни пункта в сравнение с 2016 г.

  НСИ: През 2017г. коефициентът на безработица е бил 6,2%

  Безработните са 206.9 хил., от които 114.2 хил. са мъже и 92.8 хил. - жени, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с 2016 г. броят на безработните намалява с 16.3 на сто. Коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 6.2 на сто. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 1.1 процентни пункта, като достига съответно 6.4 и 5.9 на сто.
       Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 12.9 на сто, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 9.9 на сто. В сравнение с 2016 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.3 и 2.3 процентни пункта.
        Продължително безработни (от една или повече години) са 113.8 хил., или 55 на сто от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.4 на сто - съответно 3.6 на сто за мъжете и 3.2 на сто за жените. Броят на обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15 - 64 навършени години е 112.2 хиляди.
        Икономически неактивните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 1 317.7 хил., от които 569.8 хил. са мъже и 747.9 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 28.7 на сто - съответно 24.6 на сто за мъжете и 32.9 на сто за жените.
        Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 12.7 на сто. Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.8 на сто.
         През 2017 г. икономически активните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 3 277.5 хил., или 71.3 на сто от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2.6 процентни пункта. Общият брой на заетите e 3 150.3 хил., или 51.9 на сто от населението на 15 и повече навършени години.
       Заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 3 073.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9 на сто, съответно 70.6 на сто за мъжете и 63.1 на сто за жените.
        Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.3 на сто, или с 3.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 4 процентни пункта, а при жените - с 3.3 процентни пункта, като достига съответно 75.3 и 67.3 на сто.
         Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 58.2 на сто. В сравнение с 2016 г. той отбелязва нарастване с 3.7 процентни пункта - с 4.2 процентни пункта при мъжете и с 3.3 пункта при жените.

  Източник: БТА

  бизнес новини Безработица НСИ Общество коефициент намалява

  Оценка на новината

  5.00