• Област Плевен отчита 187.6 млн. евро преки чуждестранни инвестиции

  Област Плевен отчита 187.6 млн. евро преки чуждестранни инвестиции

  Преките чуждестранни инвестиции в Плевен и региона непрекъснато нарастват, като в момента в нефинансовия сектор те достигат 187.6 млн. евро.

  Област Плевен отчита 187.6 млн. евро преки чуждестранни инвестиции

  Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Плевен възлизат на 187.6 млн. евро. Това съобщи Териториалното статистическо бюро "Северозапад" в Плевен по данни на НСИ към 31 декември, 2016 година. Обемът им е с 33.6 на сто по-малко в сравнение с 2015 година, уточняват от бюрото.
  Според статистиците преките чуждестранни инвестиции в Плевен и региона са бележили непрекъснато увеличение от 2010 година до 2013 година. В 2010 година те са били 153.4 милиона евро, следващата - 174.9 милиона, а през 2012 година са били 195 милиона.

  Пикът на преките чужди инвестиции в региона е през 2013 година.Тогава в нефинансовия сектор на Плевен е регистриран през 2013 година - 311.1 милиона евро. След това започва тенденция на намаление. През 2014 година са 306.8 милиона, следващата - 282.5 милиона, за да достигнат през 2016 година - 187.6 милиона евро.
  През последната година, за която в статистическия институт има обобщени данни - 2016-та, е най-голяма стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектор "Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 161.9 млн. евро. След него следва отрасъл "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство" - 15.5 млн. евро. През същата 2016 г. тези дейности формират 94.6 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции в региона, а относителният им дял общо нараства с 13.2 пункта спрямо предходната година. В сектор "Операции с недвижими имоти" преките чуждестранни инвестиции намаляват с 32 на сто, в сравнение с 2015 г. и са в размер на 3.2 млн. евро.
  В Плевен се реализират най-много преки чуждестранни инвестиции в сравнение с останалите общини в региона. В областния град са вложени 34.3 на сто от общия обем чужди инвестиции. Плевенската община е следвана от община Червен бряг, където са вложени 17 на сто от общия обем на чуждестранните инвестиции в региона.
  От статистическото бюро поясняват, че чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.


  Източник: БТА

  предприемач бизнес новини ръст чуждестранни инвестиции плевен увеличрение

  Оценка на новината

  5.00