• Невижданите карти на България

  Невижданите карти на България

  Организатори на изложбата са ГИС Алианс и компаниите BMGdata, Давид Холдинг, Datecs, Fujitsu, ГИС София, Колма, Mapex и ТехноЛогика

  Невижданите карти на България

  По повод отбелязването на Световния ден на географските информационни системи, ГИС Алианс, Военно-географска служба, български компании и частни колекционери представят изложба на уникални български карти. Експозицията съдържа 18 репродукции на карти в периода от 18-и век до края на 20-и век и представя историята на картографията в България, както и европейски карти на Балканите и Османската империя преди разпада й. Много от изложените карти са били в частни колекции и не са излагани публично досега.

  10 от картите правят ретроспекция на българската картография - първите карти създадени в България са по време на Руско-турската освободителна война, когато руският Топографски корпус, на базата на изградената от тях геодезическа мрежа, извършва мензулна снимка на освободените български територии в М1:42 000. Картообработването е извършено след войната в Русия и на базата на тази снимка се издават карти в производни мащаби: 1:42 000, 1:105 000, 1:126 000, 1:210 000 и 1:420 000. Те са предоставени на Княжество България за нуждите на новата българската войска и икономика.

  В началото на 20-век нараства нуждата от нови, по-подробни и достоверни карти за бързо развиващата се икономически и социално българска държава. Реамбулирането и преиздаването на руските верстови карти не е достатъчно и Военнокартографическия институт започва от 1900 г. издаването на първата българска карта в М1;40 000, с височина на сечението 10 м. Картата е едноцветна, с български шрифт, надписи и условни знаци. Основа за нейното издаване са руските топографски оригинали в М1:42 000, като реамбулирането е извършено на сини копия, получени от същите карти. Тази дейност продължава до 1919 г., като обхваща районите южно от Стара Планина, както и черноморския район и част от Добруджа.

  Организатори на изложбата са ГИС Алианс и компаниите BMGdata, Давид Холдинг, Datecs, Fujitsu, ГИС София, Колма, Mapex и ТехноЛогика. Изложбата e отворена за всички граждани в Capital Fort на бул. Цариградско Шосе №90 до 17-и ноември. Отбелязването на Световен ГИС Ден 2017 ще продължи с международна конференция на 15-и ноември в София.

   

  За ГИС Алианс
  ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании от сферата на географските информационни системи и геодезията. Членовете на ГИС Алианс работят за улесняване и подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на ГИС технологии в България, включително и създаване на условия за образователни програми по темата. Учредители на ГИС Алианс са водещи български технологични компании: Давид Холдинг, Датекс, Колма, Мапекс и ТехноЛогика.

  ГИС Алианс BMGdata Давид Холдинг Datecs Fujitsu ГИС София Колма Mapex

  Оценка на новината

  0