• Търговската марка като част от успешния бизнес

  Търговската марка като част от успешния бизнес

  От особено значение за бизнеса се оказва регристрирането на търговската марка

  Търговската марка като част от успешния бизнес

  За успешния бизнес от все по-голямо значение се оказва търговската марка. Сама по себе си тя представлява характеристика на стока или услуга, предлагана от търговеца, която я отличава от конкурентите в бранша.

  При регистрацията на търговската марка  притежателят й си гарантира защита срещу нелоялна конкуренция и фалшиви стоки, които умишлено са произведени за да заблудят потребителите, че купуват оригиналния продукт. С регистрирането на търговската марка, собственикът й може да забрани на всички трети лица да се ползват от нея.

  Самата регистрация може да се заяви  за определена територия. Например , ако притежателят на марката търгува продукцията си само в пределите на България, то той следва да поиска защита на територията на Република България пред българското Патентно ведомство. В случай обаче, че оперира в рамките на ЕС, би следвало да заяви защита на цялата му територията EUIPO (Служба на ЕС за интелектуална собственост). Самите изисквания в рамките на България и ЕС са сходни.

  Важно е да се отбележи, че процедурата по регистрация на марка е процес,който трае от 6 до 12 месеца. Защитата върху марката се активира от датата на подаване на заявление за регистрация. Марката се ползва със защита за срок от 10 години, като може да бъде подновявана неограничен брой пъти, за нов 10-годиншен период от време.

   

  бизнес патент защита ЕС Продукция търговска марка

  Оценка на новината

  0