• Платформите за групово финансиране - добър начин за финансиране на идея

  Платформите за групово финансиране - добър начин за финансиране на идея

  Преди няколко години се появи голяма възможност за предприемачите с идеи, които търсят финансиране.

  Платформите за групово финансиране - добър начин за финансиране на идея

  Преди няколко години се появи голяма възможност за предприемачите с идеи, които търсят финансиране. Платформите за групово финансиране набраха популярност изключително бързо и се превърнаха в част от Третата индустриална революция.

  Една от най-големите такива платформи е Kickstarter. Чрез нея предприемачите могат да намерят не само финансиране, но и да проверят пазара.
  Когато един предприемач има добра идея, може да запознае с нея потребителите в платформата. Те могат да финансират производството на продукта като платят символична цена и получат продукта веднага след като бъде произведен.

  Много стартъпи откриват, че продукта им всъщност струва много повече от определената от тях цена. Обикновено идеите събират много над нужната сума и така развиват идеята си още по-добре и правят продукта си още по-желан.

  В България този модел за финансиране не е навлязал напълно. Истината е, че той е изключително печеливш. Повечето инвестиции идват от обикновени хора, които биха си купили даден продукт ако го има на пазара. Това означава, че предприемачите ще разберат доколко идеята им е печеливша още преди да я реализират.

  Пред подобни платформи, разбира се, стоят и рискове. Един от най-големите е идеята да не набере нужните средства в срок. Според правилата на Kickstarter предприемачът трябва да върне набраните средства на всички инвеститори в случай, че идеята не събере достатъчно средства.
   

  платформи за групово финансиране Kickstarter набиране на средства за стартъпи групово финансиране

  Оценка на новината

  0