• Стартъп общността ще си сътрудничи с малкия и среден бизнес в България

  Стартъп общността ще си сътрудничи с малкия и среден бизнес в България

  През последните няколко месеца във фокуса на работата на Министерството на икономиката е подпомагането и развитието на стартъпите.

  Стартъп общността ще си сътрудничи с малкия и среден бизнес в България

  През последните няколко месеца във фокуса на работата на Министерството на икономиката е подпомагането и развитието на стартъпите. Това убеждение се затвърждава още повече след като беше подписано Споразумение за сътрудничество между стартъп общността в България и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП).

  Тази нова по-голяма общност ще работи в няколко направления. Едно от тях е реализирането на съвместни проекти, чиято цел е да подкрепят предприемачеството в страната. Основната цел, обаче, остава развитието на стартъпите в страната. Новото споразумение ще насърчава иновативния потенциал, конкурентоспособността и предприемаческите умения.

  За да бъде успешен този проект, ще бъдат организирани различни събития – форуми, семинари, обучения и много други, на които малкия и среден бизнес и стартъп общността ще разменят опит и добри идеи, разбира се. За да се проучват възможностите, стоящи пред стартиращия бизнес, ще бъдат правени различни проучвания и анализи.

  Министерство на икономиката малък и среден бизнес в България стартъпи в България стартъп общност ИАНМСП

  Оценка на новината

  5.00