• Близо половината от електроенергията в Дания е произведена от ятърни централи

  Близо половината от електроенергията в Дания е произведена от ятърни централи

  43,4 % от производството на електроенергия в Дания през изминалата година е в следствие на дейността на вятърните електроцентрали.

  Близо половината от електроенергията в Дания е произведена от ятърни централи

  През изминалата година Дания достига рекордни нива по отношение на електроенергия, произведена от вятърни електроцентрали. Това сочат данните на датската енергийна асоциация Dansk Energi.

  Вятърните електроцентрали в страната са произвели в рамките на 2017г. 14700 Гвтч. Това е нов рекорд, спрямо предходния от 2015г., когато 42% от електроенергията на Дания е произведена от вятърните електроцентрали.

  Анализаторите очакват през 2020 г. вятърната енергетика д осигурява 50 % от потреблението на електроенергия, а заедно с другите източници на зелена енергия като биомаса и слънчева енергия да достигнат до цели 80 %.

   

  бизнес новини електроенергия "Магичен свят" Дания вятърни електроцентрали

  Оценка на новината

  5.00