• Авиацията - сред най-засегнатите сектори от кризата

  Авиацията - сред най-засегнатите сектори от кризата

  Необходимо е в авиационния сектор да се ускори разработването и внедряването на революционни технологии и на изкуствения интелект, за да бъде той по-устойчив в бъдеще

  Авиацията - сред най-засегнатите сектори от кризата

  Авиацията е един от най-засегнатите сектори от кризата, породена от COVID-19. Европейската комисия и представителни на авиационния сектор са обсъдили на видеоконферента среща какви са отговорите на днешните предизвикателства и как да се повиши устойчивостта и конкурентоспособността на сектора. Участие са взели и представители на европейското публично-частно партньорство Clean Sky.

  Обсъдено е било, че авиацията следва да приложи технологични иновации, които да подпомогнат сектора с цел да се възстанови от кризата и да стане по-устойчив за в бъдеще - необходимо e да се ускори разработването и внедряването на революционни технологии и на изкуствения интелект. Tова могат да бъдат екологични авиационни горива, оперативни оптимизации във връзка с управлението на въздушното движение. От Европейскатра комисия споделят мнението, че по този начин ще се подпомогне екологичния преход за този важен отрасъл на европейската икономика.

  Програма Хоризонт Европа предоставя възможности на авиационния сектор за научни изследвания и иновации, които да го подпомогнат по пътя към декарбонизация. Програмата предвижда и подкрепа за ефективно публично-частно партньорство с конкретни резултати и ползи за гражданите. Предложеното партньорство за чист въздушен транспорт следва да ускори разработването на неутрални по отношение на климата технологии. Предложени са възможности за подпомагане и на научни изследвания с по-ниска технологична готовност в рамките на клъстер 5 "Климат, енергия и мобилнос", както и чрез полезни взаимодействия с другите части на програмата и други финансови инструменти.

  За целта е много важно ЕК да разполага с амбициозен бюджет за наука и иновации в плана за възстановяване.

  Европейската комисия авиация Covid-19 изкуствения интелект

  Оценка на новината

  0