• Отпускат 1 044 775 млн. лева за земеделските стопани

  Отпускат 1 044 775 млн. лева за земеделските стопани

  С тази сума се предвижда компенсация на земеделските стопани

  Отпускат 1 044 775 млн. лева за земеделските стопани

  Държавен фонд „Земеделие“ възнамеряват да отделят 1 044 775 млн. лева, с които да компенсират земеделските стопанства, заради щети, причинени от лоши климатични събития и природни бедствия.

  Ще отпуснати помощи и на земеделските стопани, чиито заявления са подадени по схемата за държавна помощ в периода от 23 октомври до 10 ноември 2017 г.

  Компенсации са предвидени и за пострадалите от наводнението в Бургас през октомври т.г. - 46 000 лева. на помощта.

  Предвидени са 298 775 лева. индивидуална държавна помощ на оранжерия за компенсиране на пропуснати доходи вследствие на неблагоприятно климатично събитие.

  От ДФ "Земеделие" ще отделят 4 993 904 лв. за извършени мeрoприятия по Схемата за държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните" зa пeриoда 1 юли - 30 ноември 2017 г.

   

  бизнес новини земеделие Държавен фонд Земеделие земеделски стопанства компенсации

  Оценка на новината

  5.00