• ЕП прие нова реформа в Общата селскостопанска политика

  ЕП прие нова реформа в Общата селскостопанска политика

  Новата промяна ще бъде в полза на младите земевладелци и фермерите

  ЕП прие нова реформа в Общата селскостопанска политика

  Благодарение на направените промени пред младите земеделци ще разполагат с повече възможности, а фермерите ще засилят позициите си при преговорите със супермаркетите.
  Новите правила предстои да влязат в сила през 2018г. след като бъдат одобрени и от Съвета. Благодарение на реформата всички признати организации на земеделски стопани ще могат да планират производството и да преговарят за доставки от името на своите членове без да се нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията.
  Освен това земеделските стопани ще могат да се справят по-лесно с нестабилността на пазара, лошите климатични условия, както и болестите по животните и растенията. Мерките включват и увеличаване на обезщетенията по застраховките на животни и растения. От Европейската комисия ще бат опълномощени да реагират по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани.
  Предвижда се да се въведе термина „активен земеделски стопанин“, т.е. лице, отговарящо на условията на ЕС за отпускане на субсидии за селското стопанство. Добавките за млади земеделски стопани ще се повишат от 25% на 50%, за да може работата в този сектор да стане по-привлекателна.
  В реформата е заложено и сключване на договори за доставки в сектора на млякото.

   

  бизнес новини земеделие Обща селскостопанска политика ЕП реформа

  Оценка на новината

  5.00