• Какво дискутираха министрите на земеделието на втората среща в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС?

  Какво дискутираха министрите на земеделието на втората среща в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС?

  Фокусът по време на втората среща на министрите на земеделието бе върху директните плащания, опазването на околната среда и развитието на селските райони

  Какво дискутираха министрите на земеделието на втората среща в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС?

  Директните плащания, опазването на околната среда и развитието на селските райони били фокуса на втората среща на министрите на земеделието в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. Това информират от МЗХ.
             По врeме на дискусиите министрите посочили, че има възможност да се подобри формата на директните плащания чрез насочването им по начин, който позволява постигането на по-справедливи и по-ефективни резултати за земеделските стопани в ЕС.
          Наша отговорност е да поставим основите на модерна Обща селскостопанска политика, която от една страна да осигурява справедлив доход на фермерите, а от друга да гарантира качествена и разнообразна храна на трапезата на гражданите на ЕС. Продоволствената сигурност, борбата с изменението на климата и опазването на селските райони също са много важна част от ОСП, заявил председателят на Съвета на ЕС Румен Порожанов.
  По време на заседанието министри изразили мнението, че принципът на равнопоставеност между държавите членки при разпределението на директните плащания е важен елемент в полза на справедливостта. Във връзка с това аспектите, които трябва да се вземат предвид, следва да включват средния размер на директните плащания на хектар, както и други фактори като разходите за труд и цената на земята, и подпомагането по линия на втория стълб.
          Много министри подчертали значението на доброволното обвързано с производството подпомагане като ефективен инструмент за подкрепа на чувствителните сектори, по-специално в контекста на все по-отворените пазари и сключването на поредица от споразумения за свободна търговия. Бил отправен призив за опростяване и намаляване на административната тежест. Същевременно държавите членки и отделните региони следва да разполагат с по-голяма гъвкавост при изготвянето на мерки, която да позволява индивидуални решения, съобразени с местните особености и нужди.
  Съветът  решил преизчисляване на налозите върху производството на захар за годините 1999/2000 и 2000/2001. Целта на приетия регламент е да се съобрази с решение на Съда на Европейския съюз от февруари 2017 г., съгласно което размерът на налозите върху производството в сектора на захарта в периода 1999-2001 г. е бил погрешно изчислен и в резултат на това производителите на захар са внесли завишени налози.
          Днешното решение ни дава възможност да поправим грешките от миналото и да направим необходимото да бъдат възстановени в пълен размер сумите, надвнесени от съответните производители на захар, заявил Порожанов.

  Източник: БТА

  бизнес новини земеделие Обща селскостопанска политика министри на земеделието дискусии председателство на ЕС

  Оценка на новината

  5.00