• В Добричка област е напавена инвестиция с цел придобиване на активи в селскостопанския сектор

  В Добричка област е напавена инвестиция с цел придобиване на активи в селскостопанския сектор

  В Добричка област са инвестирани 99 700 000 лева за придобиване на активи в селскостопанския сектор

  В Добричка област е напавена инвестиция с цел придобиване на активи в селскостопанския сектор

  В Добричка област най-много инвестиции за придобиване на дълготрайни материални активи в икономиката са направени в селскостопанския сектор - 99 700 000 лева, съобщават от териториалното статистическо бюро - Североизток обобщените данни за 2016 година. Общо направените разходи във всички сектори достигат 293 700 000 лева като се отбелязва спад с 24.7 на сто в сравнение с предходната година.
  Вторите по обем инвестиции в размер на 66 000 000 лева са направени в сектора на услугите - търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети,транспорт, складиране и пощи,хотелиерство и ресторантьорство.
  Статистиците отбелязват, че през годината се наблюдава промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2015-а.Отчетено е увеличение на инвестициите за закупуване на земя - с 4.9 пункта. Нарастват и извършените разходи - с 3.2 пункта, за сгради, строителни съоръжения и конструкции, транспортни средства. В същото време намаляват с 2.6 пункта инвестициите за машини, производствено оборудване и апаратура.
   

  Източник: БТА

  бизнес новини земеделие инвестиция селкостопански сектор

  Оценка на новината

  5.00