• Пазарът е равенство за всички. Там няма права, няма привилегии. Там има един закон, законът на високото качество.

    Пазарът е равенство за всички. Там няма права, няма привилегии. Там има един закон, законът на високото качество.

    Пазарът е равенство за всички. Там няма права, няма привилегии. Там има един закон, законът на високото качество.
    Няма етикети за тази новина

    Оценка на новината

    0