• Неуспехът - това е просто възможност да започнеш отначало, но вече по-мъдро.

    Неуспехът - това е просто възможност да започнеш отначало, но вече по-мъдро.

    Неуспехът - това е просто възможност да започнеш отначало, но вече по-мъдро.
    Няма етикети за тази новина

    Оценка на новината

    0