• Внимавайте за дребните разходи - малкото пропукване потапя големия кораб.

    Внимавайте за дребните разходи - малкото пропукване потапя големия кораб.

    Внимавайте за дребните разходи - малкото пропукване потапя големия кораб.
    Няма етикети за тази новина

    Оценка на новината

    0