• Без икономическа свобода не може да има никаква друга свобода.

    Без икономическа свобода не може да има никаква друга свобода.

    Без икономическа свобода не може да има никаква друга свобода.
    Няма етикети за тази новина

    Оценка на новината

    0