• Трима представители на ЦКС избрани в ръководните органи на международни кооперативни организации

  Трима представители на ЦКС избрани в ръководните органи на международни кооперативни организации

  Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, Красимир Игнатов и доц. д-р Бисер Петков са избрани в ръководните органи на международни кооперативни организации.

  Трима представители на ЦКС избрани в ръководните органи на международни кооперативни организации

  На провеждащата се в Севиля, Испания, Генерална асамблея на Световната организация на потребителните кооперации (Consumer Co-operatives Worldwide – CCW) председателят на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе преизбран за президент на Организацията.

  Мандатът на новото ръководство, начело с проф. Стефанов, е до ноември 2025 г.

  В посланието си към членовете преди изборите проф. Стефанов изрази своята увереност, че с общи усилия и ангажираност CCW може да се превърне в много по-активна организация и модел за подражание на други международни организации.

  Проф. Стефанов предложи CCW да се съсредоточи върху улесняване на по-тясното сътрудничество между членовете в две взаимосвързани области: бизнес отношения Coop2Coop, особено чрез платформа за електронна търговия и кооперативно обучение чрез създаване на Co-op Academy – интерактивна и динамична мрежа от Кооперативни академични институции с програми и курсове за кооперативно образование и обучение. Това ще позволи на кооперативния бизнес и кооперативната академия да се допълват взаимно и да се превърнат в основен инструмент за привличането на младите хора в кооперативните организации.

  Световната организация на потребителните кооперации обединява, представлява и защитава интересите на 26 национални организации на потребителни кооперации по целия свят, които представляват 75 млн индивидуални членове, регистриращи общ годишен оборот от над 500 млрд евро.

  Проф. Петър Стефанов е председател на ЦКС – България и вицепрезидент на Кооперативна Европа - европейски регион на Международния кооперативен алианс.

  По повод юбилея от създаването на Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП), през 2007 г. проф. Петър Стефанов бе награден с паметен медал за активното му участие в развитието на европейското сътрудничество, посредством участие в органите на управление на ЕВРО КООП.

  На 22 октомври 2010 г. Президентът на Република България връчи на проф. Стефанов орден "За гражданска заслуга" Първа степен.

  На Генералната асамблея на Международния кооперативен алианс (International Cooperative Alliance - ICA) в Севиля, Испания, Красимир Игнатов бе избран за член на новия Борд на директорите. В Борда влизат 15 представители на кооперативни организации от всички региони на Алианса. 

  Красимир Игнатов е главен директор на ГД "Международна дейност" в ЦКС - България и един от най-младите членове на ръководен орган на международна кооперативна организация. 

  На Генералната асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации - ЕВРО КООП (European Community of Consumer Co-operatives - Euro Coop), провеждаща се също в Севиля, Испания, доц. д-р Бисер Петков бе избран за член на Борда на директорите на Асоциацията.

  Доц. Бисер Петков е консултант на ЦКС, университетски преподавател в УНСС и министър на труда и социалната политика (май 2017 - ноември 2019).

  ЦКС Световната организация на потребителните коопераци проф. д.ик.н. Петър Стефанов Европейската асоциация на потребителните коопераци Международния кооперативен алиан

  Оценка на новината

  0