• Председателят на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе избран за президент на Асоциацията на европейските кооперации

  Председателят на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе избран за президент на Асоциацията на европейските кооперации

  Проф. д.ик.н. Петър Стефанов оглави най-високия европейски кооперативен пост в надпревара с представителите на Великобритания - в лицето на Вивиан Удъл и Франция - в лицето на Томас Майер.

  Председателят на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе избран за президент на Асоциацията на европейските кооперации

  По време на годишната Генерална асамблея на Асоциацията на европейските кооперации (Cooperatives Europe) в Брюксел, която се проведе на 24 май, председателят на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе избран за президент.

  Участие в асамблеята взеха 52 кооперативни организации, представляващи 315 делегати от цяла Европа. Асоциацията на европейските кооперации (Cooperatives Europe) обединява 141 милиона индивидуални членове и над 5 милиона заети в 250 000 кооперации от 32 страни в Европа. 

  Проф. д.ик.н. Петър Стефанов очерта няколко основни стратегически приоритета в работата на Европейската асоциация в речта си пред делегатите:

  - Кооперативен бизнес, създаващ финансово независими и устойчиви кооперации – основен стълб на социалната и солидарна икономика на Европа.

  - Задълбочен анализ на кооперативното законодателство и създаване на обща европейска законова рамка, която подкрепя и стимулира устойчивото развитие, но и осигурява на кооперативните организации необходимата защита от политическа намеса и нелоялна конкуренция.

  - Активна работа с новоизбрания Европейски парламент за създаването на група „Приятели на кооперациите“ и реализиране с активното участие на националните и секторните организации на събития и проекти, които генерират по-висока видимост и утвърждават ролята на кооперациите като равностоен партньор на европейските институции. Целта е тези институции не само да чуват обединения кооперативен глас, но и да се съобразяват с него при формулирането и реализирането на европейските публични политики, които ще донесат повече ползи за членовете и кооперативния бизнес.

  - Изграждане на европейска младежка структура, осигуряване на необходимия бюджет за нейното функциониране, което да доведе до реално включване на младите хора в управлението на кооперативните организации и открояване на тяхната значимост за Европа. 

  - Провеждане поредица от срещи с лидерите на националните и секторни кооперативни организации, кооперативните ветерани, младите хора и представителите на научните и академичните среди на европейските университети, които изучават кооперациите и тяхното развитие. Целта е на тези срещи да бъдат споделени проблемите и добрите практики от кооперативна политика и бизнес и да бъдат очертани визията и параметрите на устойчивата кооперация в краткосрочен и дългосрочен план.

  Приоритетите, които бяха представени от новоизбрания президент проф. д.ик.н. Петър Стефанов, получиха единодушна подкрепа от делегатите на Генералната асамблея и Бордът на Европейската кооперативна организация. Те подчертаха и своята готовност да работят активно на национално и европейско ниво за реализиране на всички събития и проекти, които ще подготвят успешно европейските кооперативни организации за отбелязването на обявената от ООН Втора международната година на кооперациите през 2025 г.

  проф. д.ик.н. Петър Стефанов ЦКС Председател Асоциацията на европейските кооперации

  Оценка на новината

  5.00