• КООП България и КООП Русия с нов пилотен проект

  КООП България и КООП Русия с нов пилотен проект

  Сътрудничеството дава възможност за развитието на кооперативната мобилна търговия

  КООП България и КООП Русия с нов пилотен проект

  Центросъюзът на Руската Федерация оказа съдействие на Централния кооперативен съюз, България да договори с Уляновския автомобилен завод /УАЗ/ доставката на 10 съвременно оборудвани за търговска дейност автомобили “КООП Автолавка” и един мултифункционален медицински автомобил “КООП Здраве”

  Председателят на Централния кооперативен съюз, член на Борда на Международния кооперативен алианс и Президент на Световната организация на потребителните кооперации проф. Петър Стефанов изтъкна приносът на Центросъюз Русия за сключването на този договор, споделяйки:

  "По време на Международния форум на потребителните кооперации "Хляб, ти си- светът" в град Калуга, септември 2019 особено вниманието ми привлякоха автолавките представени от УАЗ. По време на една от панелните сесии създателите на проекта Центросъюз Русия и УАЗ споделиха специалните възможности на автомобилите и демонстрираха успешния опит на руските кооперации във функционирането на тези модели автолавки."

  Преценката, че реализацията на този проект ще е с висока ефективност и ще разшири възможностите за доставка на стоки от първа необходимост  за местното население във високопланинските и отдалечени региони в България, бе поводът Централният кооперативен съюз да потърси съдействие от руските колеги в лицето на Председателя на Съвета на Центросъюз Русия Дмитрий Зубов за договаряне с автопроизводителите. Благодарение на бързата реакция от страна на Центросъюз Русия, оперативно бе установен контакт с Уляновския автомобилен завод и през април, въпреки разгара на световната пандемия от коронавируса, Централния кооперативен съюз България подписа търговско споразумение с компания "УАЗ".

  Това сътрудничество дава изключителна възможност за развитие на кооперативна мобилна търговия и реализация на социалната роля на потребителните кооперации в България, предоставяйки стоки  на населението и в най-отдалечените и  високопланински  населени места стоки от първа необходимост и медицински услуги, особено сега в условията на самоизолация породена от пандемията. 

  "Искрено се надяваме, че сътрудничеството  ще продължи да се развива успешно и след експертен анализ на резултатите от реализацията на пилотния проект, ще споделим своя опит с националните потребителните кооперации в Европа и света", подчерта проф.Петър Стефанов, председател на Централния кооперативен съюз, България.

  Председателят на Съвета на Централния съюз на потребителните кооперации Руска Федерация Дмитрий Зубов поздрави българските колеги за успешно подписания договор и старта на пилотния проект, отбелязвайки следното: "Центросъюз, Руска Федерация изразява своята радост от възможността да съдейства на своите приятели в Евросъюза, особено сега, когато населението на България изпитва особена необходимост за подкрепа от страна на  потребителните кооперации".

  ЦКС Кооперации Централен кооперативен съюз Петър Стефанов ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов

  Оценка на новината

  5.00