• 3 популярни инвестиционни стратегии: Коя е най-печеливша?

  3 популярни инвестиционни стратегии: Коя е най-печеливша?

  Ако пазарът не се движи по начина, който инвеститорът предвижда, това може да доведе до големи спадове в портфейла.

  3 популярни инвестиционни стратегии: Коя е най-печеливша?

  Изборът на стратегия за инвестиции има ключово значение за бъдещия успех в кариерата на всеки инвеститор. Три от най-популярните стратегии сред инвеститорите са покупка на спада на пазара, покупка на покачването на пазара и следване на план с диверсифициран портфейл.

  Докато на пазара трендовете идват и си отиват, множество инвеститори се питат дали трябва да настройват своя портфейл, според тенденциите.

  От сайта visualcapitalist.com са сравнили представянето на споменатите 3 инвестиционни стратегии чрез следните инвестиционни портфейли:

  • Покупка на спада. 100% от портфейла е инвестиран в най-лошо представящия се клас активи от предходната година.
  • Покупка на покачването. 100% от портфолиото е инвестирано в най-добре представящия се клас активи от предходната година.
  • Следване на план. Балансиран портфейл от 60% американски акции с голяма капитализация и 40% американски облигации с инвестиционен клас за цялата продължителност.

  В това сравнение са взети предвид 13 класове активи – четири в широката категория акции, пет с фиксирана доходност и четири алтернативни инвестиции.

  1. Покупка на спада

  Портфейлът покупка на спада нараства рязко през 2012 година. Акциите на развиващите се пазари, най-лошо представящият се клас активи през 2011 се възстановиха през следващата година с годишна доходност от 19%.

  За съжаление, портфолиото за покупка на спада отбеляза значителен спад през 2015 г. Глобалните суровини имаха най-лошата възвръщаемост две поредни години, връщайки -33% през 2014 и 2015 г.

  В крайна сметка стойността на портфейла от покупка на спада приключи близо до мястото, където започна, с обща печалба от само $ 812.

  2. Покупка на покачването

  От друга страна, портфейлът покупка на покачването отбелязва най-лошото си годишно представяне през 2018 г. Акциите на развиващите се пазари върнаха впечатляващите 36% през 2017 година, но през следващата година отбелязаха загуби.

  Портфейлът покупка на покачване имаше най-добрата си възвръщаемост през 2020 година, когато акциите с голяма капитализация от САЩ продължиха възходящото си изкачване спрямо предходната година. До края на 2020 портфолиото покупка на покачването отбеляза печалби от над 7 000 долара.

  3. Следване на план

  И накрая, балансираният портфейл следващ план претърпя малък спад през 2018, когато акциите в САЩ с голяма капитализация се понижиха. Въпреки това, той се покачи през следващите две години поради възстановяване на акциите с голяма капитализация в САЩ, които бяха най-ефективният клас активи през 2019 г.

  В крайна сметка балансираното портфолио удвои първоначалната си стойност – най-доброто представяне от трите портфейла, които разглеждаме.

  4. Риск и възвръщаемост

  Разбира се, възвръщаемостта е само едната страна на уравнението. За да оценят правилно и трите стратегии, инвеститорите трябва да вземат предвид както риска, така и възвръщаемостта.

  Стратегията покупка на спада не само има най-ниска кумулативна възвръщаемост, но и има най-висок риск. Например, това портфолио претърпя най-големия спад за една година от -33% и имаше най-високото стандартно отклонение от 14%.

  В средата се намира покупката на покачване, най-лошото представяне на портфейла бе -14% и имаше стандартно отклонение от 9%. Трябва да се отбележи, че средната му годишна възвръщаемост от 7% е много по-висока от тази на портфейла покупка на спада.

  И накрая, портфолиото следващо план се представя добре на всички фронтове. В сравнение с другите два портфейла, то имаше най-висока кумулативна възвръщаемост и най-нисък риск. През 10-годишния период най-лошото му годишно представяне е спад от едва -2%.

   

  Обобщение

  Трябва да отбележим, че може да има други много променливи, които да повлияят на резултатите от тези стратегии като

  • Период от време: Има ли генерални пазарни условия? Например, американските акции с голяма капитализация имаха бичи пазар през по-голямата част от периода, който проучвахме, повишавайки възвръщаемостта на балансирания портфейл.
  • Видове активи: Портфейлът инвестира ли в цели класове активи или в конкретни компании?
  • Краткосрочни или средносрочни движения: Проследява ли портфейлът дневни спадове и покачвания, или годишни спадове и покачвания?

  Въпреки това, въз основа на този набор от данни, стратегиите за покупка на спад и покупка на покачване исторически са имали по-ниска възвръщаемост и по-висок риск от балансиран портфейл.

  Ако пазарът не се движи по начина, който инвеститорът предвижда, това може да доведе до големи спадове в портфейла. Тези стратегии също изискват повече усилия за проследяване на тези тенденции и може да доведе до по-високи такси от по-честа търговия.

  Обратно, следването на балансиран портфейл исторически води до по-нисък риск и по-висока възвръщаемост.

  Като се придържат към план, инвеститорите също са много по-склонни да се съобразят с това къде се намират в жизнения цикъл. Това означава, че техните инвестиционни решения съвпадат с техните ресурси, цели и толерантност към риска.

   

  Източник:https://fxtrading.bg/sravnenie-na-investicionni-strategii/

  акции инвестиции стратегии диверсифициран портфейл

  Оценка на новината

  5.00