• Перспективи за валутния пазар: прогнози за еврото и долара през първото тримесечие на 2024 г.

  Перспективи за валутния пазар: прогнози за еврото и долара през първото тримесечие на 2024 г.

  Анализаторите очакват цикълът на намаляване на лихвените проценти да започне в основните развити икономики.

  Перспективи за валутния пазар: прогнози за еврото и долара през първото тримесечие на 2024 г.

  С навлизането в 2024 г. икономическата ситуация формира нови тенденции на валутния пазар, като поставя търговците пред редица от възможности и предизвикателства. В стремежа си да подпомогне българските компании с вносна и износна дейност да рационализират бюджетните си прогнози, iBanFirst, водещ световен доставчик на валутни услуги и международни плащания за бизнеса, присъстващ в 10 европейски държави, предоставя Перспективи за валутния пазар с прогнози за еврото и долара през първото тримесечие на 2024 г.

  Основни събития, които ще окажат влияние върху валутния пазар през първото тримесечие на 2024 г:

  • Разхлабване на паричната политика: След периода на затягане на паричните политики анализаторите очакват в основните развити икономики да започне цикъл на намаляване на лихвените проценти. Когато централните банки започнат тази промяна, iBanFirst предвижда завръщане на волатилността на валутните пазари. 
  • Икономическо забавяне в Европа: Съществуват опасения, че Европа може да се окаже на ръба на рецесия, предизвикани от забавянето на растежа на основните ѝ икономики - Германия и Франция. За разлика от тях икономиката на САЩ надхвърля очакванията, което води до засилване на долара и обезценяване на еврото.
  • Тенденция на дезинфлация в еврозоната: Обнадеждаващо е, че инфлацията в еврозоната бележи по-значителен спад от първоначално прогнозирания. Европейската централна банка (ЕЦБ) коригира прогнозата си за инфлацията за 2024 г., като я намали от 3,2% на 2,7%.
    

  Прогнозa за валутната двойка EUR/USD през първото тримесечие на 2024 г. 

  Анализаторите на iBanFirst прогнозират низходяща траектория за обменния курс на валутната двойка евро/долар през първото тримесечие, достигайки 1,05. Тази прогноза се формира от силата на американската икономика и нестабилността на европейската икономика. 

  Предизвикателствата пред Европа произтичат от забавеното икономическо възстановяване след COVID, продължаващата енергийна криза и намаляващия износ. За настоящите предизвикателства допринасят и прекалено рестриктивната парична политика в условията на голям дълг и краят на германския икономически модел, основан на достъпа до евтина руска енергия и силната конкурентоспособност в автомобилния сектор, който сега е застрашен от Китай. 

  Докато Европа е изправена пред риск от рецесия, икономиката на САЩ продължава да надхвърля очакванията, благодарение на устойчивото вътрешно потребление и процъфтяващия жилищен пазар. Решението на Федералния резерв да преустанови паричната си политика поддържа привлекателна реална доходност в САЩ, а анализаторите очакват първото понижение на лихвените проценти от страна на Фед през първото тримесечие на 2024 г. Глобалният икономически спад допълнително засилва стойността на долара като предпочитана валута във времена на несигурност.

  долар евро парична политика дезинфлация

  Оценка на новината

  0