• Българите държат над 45 млрд. лв. в депозити

  Българите държат над 45 млрд. лв. в депозити

  Данни на Българската народна банка показват, че към края на април депозитите на неправителствения сектор в банковата система на страната са на стойност 68,401 млрд. лв.

  Българите държат над 45 млрд. лв. в депозити

  Данни на Българската народна банка показват, че към края на април депозитите на неправителствения сектор в банковата система на страната са на стойност 68,401 млрд. лв. Само за година те се увеличават с над 7%.

  Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, които обслужват домакинствата, достигат 45, 635 млрд. лв. през април и представляват 47.9% от Брутния вътрешен продукт на страната. На годишна база сумата се увеличава с 5,5%.

  Заемите на домакинствата са в размер на 18,935 млрд. лв. и представляват 19,9% от БВП. Спрямо април се увеличават с 5,2%, като през март беше отчетен ръст от 4,7%.

  Нефинансовите предприятия имат депозити в банките на стойност 18,846 млрд. лева, представляващи 19,8% от БВП. Депозитите на финансовите предприятия се увеличаат с 28,3% на годишна база и сумата достига 3,920 млрд. лв.
   

  Заемите на неправителствените организации са в размер на 51, 453 млрд. лв. в края на април и представляват 54% от БВП. На годишна база ръстът е в размер на 4,3%.
   

  неправителствени организации Българска народна банка Кредити депозити на домакинства заеми

  Оценка на новината

  0