• SEE Link подписа меморандум с Raiffeisen Bank International за регионален депозитар на платформата

  SEE Link подписа меморандум с Raiffeisen Bank International за регионален депозитар на платформата

  SEE Link дава достъп до общ пазар с капитализация от над 52 милиарда долара и повече от 1200 ценни книжа, които отговарят на условията за търговия.

  SEE Link подписа меморандум с Raiffeisen Bank International за регионален депозитар на платформата

  Ръководствата на трите фондови борси-учредителки на SEE Link и Raiffeisen Bank International (RBI) подписаха меморандум за разбирателство днес във Виена, Австрия. Подписването се състоя в присъствието на представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която подкрепя SEE Link и предостави средства за създаването й. В резултат на договореностите RBI поетапно ще улесни процесите по трансграничен клиринг и сетълмент на регионалната платформа за търговия на ценни книжа в страните, в които оперира.

  "Ние се приближаваме към целта за по-интегриран регионален капиталов пазар в Югоизточна Европа. Постигнатото споразумение с RBI ще улесни процесите по трансграничен сетълмент на сделките през SEE Link и по този начин ще бъде преодоляно едно от сериозните препятствия пред платформата.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

  "Наблюдаваме с интерес нарастваща активност на фондовите борси в Югоизточна Европа, поради което RBI приветства новината за създаването на SEE Link през 2014 г. и оттогава подкрепя инициативата. Затова имаме удоволствието да предоставим на SEE Link решението за сетълмент и обслужване на активи, така че членовете на фондовите борси да могат да търгуват и да уреждат сделки, изпълнявани на платформата. Също така е важно нашите международни клиенти да имат много лесен достъп към тези пазари чрез нашия Център за услуги свързани с ценни книжа. ", обясни Атила Салай-Берзевици, ръководител на направление за услуги свързани с ценни книжа в RBI.

  Според меморандума RBI ще опосредства процесите за клиринг и сетълмент за сделки сключени на SEE Link като осъществява връзката с местните централни депозитари. Това ще става чрез Центъра услуги свързани с ценни книжа на банката, базиран във Виена. Решението ще свърже централните депозитари на ценни книжа от 9 страни, като по този начин ще преодолее органичения като различни валути или законодателни различия. Така ще се реализира изначалната идея на платформата да интегрира регионалните пазари на акции без сливане или корпоративна интеграция, като използва само технологии, които ще позволят на участващите фондови борси да останат независими, но да се допълват и да позволят на инвеститорите по-лесен и по-ефективен достъп към тези пазари чрез местен брокер.

  "Необходими са по-големи усилия за стимулиране на регионалното сътрудничество, консолидация и хармонизиране на капиталовите пазари в региона. Някои от тези въпроси вече са адресирани от ЕБВР, като например подкрепата за SEE Link като трансгранична търговска връзка. Свързването на местните борси под формата на маршрутизация на поръчки е начална стъпка за регионалната интеграция на пазарите на ценни книжа. Освен това подобряването на пазарната достъпност и ефикасността е от съществено значение за увеличаване на инвеститорската база. Гледаме на инициативата, стартирана от борсите-членки на SEE Link и RBI, като важна стъпка за подобряване на трансграничните сетълмент услуги и за засилено регионално сътрудничество. ", добави Ханес Такацс, ръководител на направление за развитие на капиталови пазари в ЕБВР.

  SEE Link подписа меморандум с Raiffeisen Bank International за регионален депозитар на платформата

  RBI и централните депозитари от региона ще създадат работен съвет, който ще се събира периодично, за да решава предизвикателствата пред трансграничния клиринг и сетълмент. RBI като една от водещите банки-попечители в Централна и Източна Европа вече е свързана с 10 централни депозитари в региона, за да осигури на своите клиенти лесен достъп до пазарите в него.

  SEE Link дава достъп до общ пазар с капитализация от над 52 милиарда долара и повече от 1200 ценни книжа, които отговарят на условията за търговия.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00