• 95 финасови инспекции са приключили през първото тримесечие на 2019 г.

  95 финасови инспекции са приключили през първото тримесечие на 2019 г.

  Финансовите инспектори са установили близо 667 000 лв. нецелево изразходвани средства

  95 финасови инспекции са приключили през първото тримесечие на 2019 г.

  През първото тримесечие на 2019 година Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 95 финансови инспекции.

  Инспектирани са 333 обществени поръчки за над 180 млн. лв и 592 договора в размер на 853 млн. лв. Стойността на договорите е значително по-висока от тази за предходното тримесечие – тогава сумата е била 286 млн. лв.

  При инспекциите са установени 41 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за над 8 млн. лв. При този показател има спад в сравнение с последното тримесечие на 2018 г., когато случаите с нарушения са били 52, на стойност 11 млн. лв.

  През първите три месеца на 2019 г. финансовите инспектори са установили 666 879 лв нецелево изразходвани средства. И те намаляват спрямо предходния отчетен период със 792 000 лв.

  По време на проверките финансовите инспектори са идентифицирали 40 „индикатора за измама“ по смисъла на Закона за държавна финансова инспекция.

  финансова инспекция

  Оценка на новината

  0