• Финансовият министър подписа споразумението за новия Център на Световната банка в София

  Финансовият министър подписа споразумението за новия Център на Световната банка в София

  Офисът ще функционира като център за споделени услуги с технологична насоченост

  Финансовият министър подписа споразумението за новия Център на Световната банка в София

  Офисът на Световната банка в България ще функционира като център за споделени услуги с технологична насоченост, който ще отговаря за вътрешните корпоративни и ИТ операции на Групата на Световната банка. Министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка за България и управляващият и главен административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг подписаха във Вашингтон споразумението за новия структура на Световната банка в София.

  Във времето се предвижда в Центъра в София да заработят и други звена за предоставяне на финансови и административни услуги. Центърът ще осигури възможност за непрекъсваемост на дейностите по предоставяне на вътрешни услуги в областта на информационните технологии, финансовия мениджмънт и управлението на човешките ресурси. Предвижда се в новия офис да бъдат ангажирани голям брой ИТ специалисти и други висококвалифицирани експерти, които ще разширят услугите, предоставяни от централата на Световната банка към нейните звена в целия свят. Служителите в България ще бъдат ангажирани и с разработването на продукти с висока добавена стойност.

  България се открои сред държавите-кандидатки за разполагане на центъра поради стратегическото си местоположение, стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка, добрата инфраструктура и съотношение разходи-качество на живот.

  Откриването на офиса в България ще има положително влияние върху икономическата среда в страната. Планира се проектът да се реализира поетапно от юли 2019 г., като до пет години трябва да достигне пълния си капацитет от над 300 заети. Присъствието в България на авторитетна организация като Световната банка ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции, изтъкват от министерството на финансите.

  Снимка: Министерство на финансите

  Световна банка нов офис в София споделени услуги с ИТ насоченост

  Оценка на новината

  0