• Ръст в депозитите и кредитите у нас, сочат данните на БНБ

  Ръст в депозитите и кредитите у нас, сочат данните на БНБ

  На годишна база кредитите на домакинствата набъбват повече, в сравнение с влоговете

  Ръст в депозитите и кредитите у нас, сочат данните на БНБ

  В края на март 2019 г. депозитите на неправителствения сектор надхвърлят 79 млрд. лв. - 68.4% от БВП, като годишното им увеличение е с 9.3%, показват последните данни на Българската народна банка. Депозитите на нефинансовите предприятия са 23.3 млрд. лв. в края на март 2019 година. В сравнение със същия месец на 2018 година те се увеличават със 7.8%. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с почти 27% на годишна база през март 2019 година, и в края на месеца достигат 3.3 млрд. лв. Влоговете на домакинствата са над 52.3 млрд. лв. в края на март 2019 година, което е 45.3% от БВП. Те се увеличават с 8.9% спрямо същия месец на 2018 г.

  В края на март 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са над 58 млрд. лв. Те се увеличават на годишна база със 7.8%. Увеличението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции  (кредитните институции и фондовете на паричния пазар) , чийто обем за последните дванадесет месеца е 374.7 млн. лева, информират от БНБ.

  Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 5.3% на годишна база през март 2019 година и в края на месеца достигат 33.1 млрд. лв. (28.6% от БВП). Кредитите за домакинствата са 22.1 млрд. лв. (19.2% от БВП) в края на миналия месец, като спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 11 на сто. През март 2019 година жилищните кредити са почти 11 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.5%. Потребителските заеми възлизат на 9.3 млрд. лв. и се увеличават със 17.9% спрямо март 2018 г. На годишна база другите кредити намаляват с 33%, като достигат 741.5 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са почти 2.8 млрд. лв. в края на март. На годишна база те се увеличават с 14.7%

  БНБ депозити ипотечни кредити

  Оценка на новината

  0