• 2% бюджетен излишък за 2018 година отчетоха от НСИ

  2% бюджетен излишък за 2018 година отчетоха от НСИ

  Държавният дълг на България е намалял до 22.6% от БВП през изминалата година

  2% бюджетен излишък за 2018 година отчетоха от НСИ

  Държавният дълг на България за 2018 година е в размер на 24.4 млрд. лв., което е 22.6% от БВП. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Дългът на България намалява като процент от Брутния вътрешен продукт, в сравнение с 2017 година, когато дългът се е равнявал на 25.6 на сто от БВП. В номинално отношение дългът ни се е свил с близо 1.5 млрд. лв.  

  През 2018 г. отчетеният бюджетен излишък е 2,149 млрд. лв., или 2% от БВП. Излишъкът в подсектор „Централно управление“, където попадат държавните предприятия, е в размер на 1.9 млрд. лв., или 1.8% от БВП. Подсектор „Местно управление“, в който се включват общините и общинските предприятия, е реализирал излишък от 145 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“, който обединява Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса, има излишък от 104 млн. лева.

  Дългът на  България за 2018 г. е в размер на 24.4 млрд. лв., или 22.6% от БВП.

   

  държавен дълг бюджетен дефицит

  Оценка на новината

  0