• Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват с над 254 млн. евро за първите три месеца на 2019 година

  Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват с над 254 млн. евро за първите три месеца на 2019 година

  Година по-рано преките чужди инвестиции в България също са се свили, но доста по-малко  - с 52.6 млн. евро

  Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват с над 254 млн. евро за първите три месеца на 2019 година

  За месеците от януари до март  на 2019 година преките чуждестранни инвестиции в страната ни намаляват с 254.4 млн. евро, при  отчетено намаление с 52.6 млн. евро за същия период на изминалата година.

  През първото тримесечие на 2019 година текущата сметка на България, която отразява паричните транзакции на една страна с останалия свят, е положителна и възлиза на над 654 млн. евро (1.1% от БВП), при излишък от едва 5.7 млн. евро (0.01% от БВП) по за януари – март 2018 г.

  За месец март балансът по текущата и капиталова сметка на страната ни е положителен и възлиза на 200.7 млн. евро, при дефицит от 48.1 млн. евро година по-рано. За януари – март 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на почти 894 млн. евро, при излишък от едва 7.5 млн. евро за януари – март 2018 г.

  През първото тримесечие на 2019 година търговското ни салдо е отрицателно в размер на 245.1 млн. евро (0.4% от БВП) при дефицит от 634.4 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2018 г. За януари – март 2019 г. износът ни е за близо 7 млрд. евро (11.8% от БВП), като нараства с над 681 млн. евро (10.8%) в сравнение с 2018 година. Вносът у нас за първите три месеца на 2019-та е за над 7.2 млрд. евро (12.2% от БВП), като се увеличава с 292 млн. евро (4.2%) на годишна база. Общо вносът у нас за януари – март 2018 г. нараства за годината с 6.1%. За първото тримесечие салдото по услугите е положително в размер на 322.6 млн. евро (0.5% от БВП) при положително салдо от 304.7 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – март 2018 г.

  За първите три месеца на настоящата година капиталовата ни сметка е положителна – 239.6 млн. евро (0.4% от БВП), при положителна стойност от едва 1.8 млн. евро за януари – март 2018 г.

  Финансовата сметка на страната ни за януари – март 2019 г., която дава информация за движението на нашите инвестиции зад граница и чуждестранните постъпления у нас, е положителна – 871 млн. евро (1.5% от БВП), при положителна стойност от 385.6 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2018 г.

  Резервните активи на БНБ се повишават с 231.5 млн. евро през март, при повишение с 398.8 млн. евро за март 2018 г. За тримесечието резервите на централната ни банка намаляват със 133.2 млн. евро (0.2% от БВП) при намаление с над 1 млрд. евро евро (1.9% от БВП) за година по-рано.

  Преки чуждестранни инвестиции текуща сметка търговско салдо капиталова сметка

  Оценка на новината

  0